ดูละคร โก๊ะ ๗ ย้อนหลัง วันที่ 19 มกราคม 2555 (ตอนที่ 41 )

ดูละคร โก๊ะ ๗ ย้อนหลัง วันที่ 19 มกราคม 2555 (ตอนที่ 41 )

 

 

ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 18.40 น
เรื่องย่อ โก๊ะ ๗ บุญชู ลูกชายโก๊ะนายบ้านท่าแพ ได้มาอยู่ในโลกปัจจุบัน เป็นนักโบราณคดีหนุ่มที่ศึกษาค้นคว้า และตามเก็บสมบัติแห่งชาติไม่ให้ตกไปส่งมือโจร ชื่อเสียงของบุญโด่งดังในการค้นหาวัตถุลับค่ามากมาย จนทำให้ อเล็กซ์ มาจ้างบุญชูตามหาหลุมฝั่งศพปู่เขาสมัยสงครามโลกครั้ง2 บุญชูคิดมากเรื่องการเดินทางเพราะเสี่ยงอันตรายมาก และตัวเขาเองยังมีปัญหาที่ฝันถึง จ้าวม่านฟ้า เจ้าหญิงแห่งปุระนครอยู่ตลอดเวลา

 

 

ดูละคร โก๊ะ ๗ ย้อนหลัง วันที่ 19 มกราคม 2555 (ตอนที่ 41 )คลิ้กที่นี่

 

 

Advertisements

ดูละคร โก๊ะ ๗ ย้อนหลัง วันที่ 18 มกราคม 2555 (ตอนที่ 40 )

ดูละคร โก๊ะ ๗ ย้อนหลัง วันที่ 18 มกราคม 2555 (ตอนที่ 40 )

 

 

ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 18.40 น
เรื่องย่อ โก๊ะ ๗ บุญชู ลูกชายโก๊ะนายบ้านท่าแพ ได้มาอยู่ในโลกปัจจุบัน เป็นนักโบราณคดีหนุ่มที่ศึกษาค้นคว้า และตามเก็บสมบัติแห่งชาติไม่ให้ตกไปส่งมือโจร ชื่อเสียงของบุญโด่งดังในการค้นหาวัตถุลับค่ามากมาย จนทำให้ อเล็กซ์ มาจ้างบุญชูตามหาหลุมฝั่งศพปู่เขาสมัยสงครามโลกครั้ง2 บุญชูคิดมากเรื่องการเดินทางเพราะเสี่ยงอันตรายมาก และตัวเขาเองยังมีปัญหาที่ฝันถึง จ้าวม่านฟ้า เจ้าหญิงแห่งปุระนครอยู่ตลอดเวลา

 

 

ดูละคร โก๊ะ ๗ ย้อนหลัง วันที่ 18 มกราคม 2555 (ตอนที่ 40 )คลิ้กที่นี่

 

 

ดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 16 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 7)

ดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 16 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 7)

ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 18.40 น
เรื่องย่อ โก๊ะ ๗ บุญชู ลูกชายโก๊ะนายบ้านท่าแพ ได้มาอยู่ในโลกปัจจุบัน เป็นนักโบราณคดีหนุ่มที่ศึกษาค้นคว้า และตามเก็บสมบัติแห่งชาติไม่ให้ตกไปส่งมือโจร ชื่อเสียงของบุญโด่งดังในการค้นหาวัตถุลับค่ามากมาย จนทำให้ อเล็กซ์ มาจ้างบุญชูตามหาหลุมฝั่งศพปู่เขาสมัยสงครามโลกครั้ง2 บุญชูคิดมากเรื่องการเดินทางเพราะเสี่ยงอันตรายมาก และตัวเขาเองยังมีปัญหาที่ฝันถึง จ้าวม่านฟ้า เจ้าหญิงแห่งปุระนครอยู่ตลอดเวลา

คลิ้กดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 16 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 7)ที่นี่

ดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 6)

ดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 6)

ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 18.40 น
เรื่องย่อ โก๊ะ ๗ บุญชู ลูกชายโก๊ะนายบ้านท่าแพ ได้มาอยู่ในโลกปัจจุบัน เป็นนักโบราณคดีหนุ่มที่ศึกษาค้นคว้า และตามเก็บสมบัติแห่งชาติไม่ให้ตกไปส่งมือโจร ชื่อเสียงของบุญโด่งดังในการค้นหาวัตถุลับค่ามากมาย จนทำให้ อเล็กซ์ มาจ้างบุญชูตามหาหลุมฝั่งศพปู่เขาสมัยสงครามโลกครั้ง2 บุญชูคิดมากเรื่องการเดินทางเพราะเสี่ยงอันตรายมาก และตัวเขาเองยังมีปัญหาที่ฝันถึง จ้าวม่านฟ้า เจ้าหญิงแห่งปุระนครอยู่ตลอดเวลา

คลิ้กดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 6)ที่นี่

ดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 10 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 1) ตอนแรก

ดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 10 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 1) ตอนแรก

ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 18.40 น
เรื่องย่อ โก๊ะ ๗ บุญชู ลูกชายโก๊ะนายบ้านท่าแพ ได้มาอยู่ในโลกปัจจุบัน เป็นนักโบราณคดีหนุ่มที่ศึกษาค้นคว้า และตามเก็บสมบัติแห่งชาติไม่ให้ตกไปส่งมือโจร ชื่อเสียงของบุญโด่งดังในการค้นหาวัตถุลับค่ามากมาย จนทำให้ อเล็กซ์ มาจ้างบุญชูตามหาหลุมฝั่งศพปู่เขาสมัยสงครามโลกครั้ง2 บุญชูคิดมากเรื่องการเดินทางเพราะเสี่ยงอันตรายมาก และตัวเขาเองยังมีปัญหาที่ฝันถึง จ้าวม่านฟ้า เจ้าหญิงแห่งปุระนครอยู่ตลอดเวลา

คลิ้กดูละคร โก๊ะ ๗ย้อนหลัง วันที่ 10 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 1) ตอนแรกที่นี้