การจัดงาน “กาชาดจังหวัดและงานนครนายก แฟร์ ประจำปี 2559” ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม – วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2559

จังหวัดนครนายก กำหนดให้มีการจัดงาน “กาชาดจังหวัดและงานนครนายก แฟร์ ประจำปี 2559” ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม – วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2559 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายกและบริเวณใกล้เคียง
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดนครนายกในฐานะเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในบ้านเกิดเมืองนอน อันนำมาซึ่งความรักสามัคคีของชาวนครนายก
2. เพื่อหารายได้ไว้ดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ด้านสาธารณกุศลแก่ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่
– การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย อุบัติเหตุ
– การสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ช่วยเหลือคนยากจนเจ็บป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
– การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่นๆ
– การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด/อาสาสมัครสภากาชาดไทย
– งานโครงการพระราชดำริ เช่น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เป็นต้น
ตลอดจนกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ ของจังหวัดในโอกาสต่าง ๆ
3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในบ้านเกิดเมืองนอนและเสียสละเพื่อส่วนรวม อันนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของชาวนครนายก
4. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดนครนายก และประชาชน ชาวไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ผลงานของส่วนราชการ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างภาคราชการกับประชาชน
5. เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางเพิ่มรายได้ให้ประชาชนชาวนครนายก ชุมชน และท้องถิ่นได้นำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาจำหน่ายตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
กิจกรรมต่างๆในห้วงเวลาการจัดงาน

กิจกรรมต่างๆ ในห้วงเวลาการจัดงาน ประกอบด้วย

≥ กิจกรรมออกร้านกาชาด “ช้อนไข่มัจฉากาชาด” บัตรใบละ 20 บาท ขาย ณ ร้านกาชาด รางวัลประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
≥ การออกสลากกาชาด วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ เวทีกลาง บัตรราคา ใบละ 100 บาท รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้า Revo 4 ประตู 1 คัน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
≥ กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน จัดจำหน่ายสินค้า OTOP ชั้นคุณภาพของจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง
≥ การจัดจำหน่ายสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สินค้าธงฟ้า
≥ สวนสนุก
กิจกรรมเวทีกลาง ประกอบด้วย
≥ การแสดงวงดนตรี / นักร้อง โดยในวันที่ 23, 24, 25 มกราคม 2559 มีศิลปิน นักร้อง นักแสดง จากประเทศเกาหลี มาร่วมออกคอนเสิร์ต ณ เวทีกลาง
≥ การประกวดธิดากาชาด
≥ การประกวด The Best To Be Number One
≥ การประกวดธิดาส่งเสริมการท่องเที่ยว
≥ การประกวดนักร้องลูกทุ่ง ท้องที่ ท้องถิ่น สามัคคี
≥ การแสดงของเยาวชนคนเก่งในสถานศึกษา
≥ การประกวดขวัญใจแม่ม่าย
≥ การออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2559
จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกๆ ท่าน ร่วมคืนความสุขให้แก่กันและกันที่จังหวัดนครนายกในครั้งนี้

สัมมนา นครนายก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s